Oświadczenie - art. 88a § 1 usp (zm. 2022-03-10 12:05:49)

Oświadczenie - art. 88a § 1 usp

Oświadczenie, o którym mowa w art. 88a § 1 ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych