Przeniesienia i przejścia w stan spoczynku (zm. 2024-02-28 14:51:38)

Przeniesienia i przejścia w stan spoczynku