Ogłoszenie o zamówieniu - Świadczenie usług całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia Krajowej Rady Sądownictwa (zm. 2017-12-01 00:00:00)