Krajowa Rada Sądownictwa

10 - 12 czerwca 2020 r. (tryb obiegowy)