Krajowa Rada Sądownictwa

Biuro KRS

Biuro Krajowej Rady Sądownictwa
Ul. Rakowiecka 30
02-528 Warszawa
    
Godziny urzędowania: pn-pt. 8.15-16.15
tel: (22) 379-27-01
fax.(22) 379-27-94
e-mail: biuro@krs.pl
 
Szef Biura KRS
sędzia Przemysław Wypych

Sekretariat Szefa Biura KRS
tel. (22) 379-27-01

Wydział Prezydialny
Sekretariat Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa
tel. (22) 379-27-41
      (22) 379-27-42

Rzecznik Prasowy
Ewa Łosińska
rzecznikprasowy@krs.pl
+48 783700500
(22) 379-27-50

Zespół Prasowy
tel. (22) 379-27-51
      (22) 379-27-52

Wydział Spraw Indywidualnych
Zespół Spraw Osobowych Sędziów
Zespół Postępowań Nominacyjnych
tel. (22) 379-27-97
      (22) 379-28-00

Wydział Etyki, Nadzoru i Odpowiedzialności Zawodowej
Skargi i wnioski
tel. (22) 379-28-69
       (22) 379-27-75

Wydział Prawny
tel. (22) 379-28-85

Zespół Kadr i Szkoleń
tel. (22) 379-28-01

Wydział Organizacyjny
Zespół Obsługi Posiedzeń
tel. (22) 379-27-95
      (22) 379-27-96

Kancelaria Główna
tel. (22) 379-27-29
      (22) 379-28-85

Archiwum Zakładowe
tel. (22) 379-28-05

Biblioteka Zakładowa
tel. (22) 379-27-41

Wydział Finansowy
tel. (22) 379-27-64
fax.(22) 379-27-61

Wydział Spraw Międzynarodowych
Zespół Współpracy Międzynarodowej
Zespół Postępowań przed Trybunałami
tel. (22) 379-27-73

Wydział Administracyjno-Gospodarczy
Zespół Obsługi Administracyjnej
tel. (22) 379-27-22
      (22) 379-27-34

Zespół Informatyki i Techniki
tel. (22) 379-27-25
       (22) 379-27-26
       (22) 379-27-27
e-mail: it@krs.pl

Pion Ochrony Informacji Niejawnych
tel. (22) 379-28-90

Kancelaria Tajna
tel. (22) 379-28-92

Inspektor Ochrony Danych
tel. (22) 379-28-90
e-mail: iod@krs.pl

Sekretariat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych
tel. (22) 379-28-73
fax (22) 379-28-76

Sekretariat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Wojskowych
tel. (22) 379-28-73
fax (22) 379-28-76

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2023-07-05 10:35:34Marek Golcewaktualizacja informacjiBiuro KRS
2023-04-20 11:55:05Marek GolcewaktualizacjaBiuro KRS
2023-04-20 11:32:39Marek GolcewaktualizacjaBiuro KRS
2022-02-18 14:09:59Marek GolcewaktualizacjaBiuro KRS
2016-06-29 00:00:00Marek GolcewRegulamin Biura Krajowej Rady Sądownictwa - tekst ujednoliconyBiuro KRS
2018-08-29 00:00:00Marek GolcewZmiany Regulaminu Biura Krajowej Rady Sądownictwa: Uchwała KRS Nr 451, Schemat organizacyjny (załącznik do Regulaminu Biura), Uchwała KRS Nr 373, Schemat organizacyjny (załącznik do Regulaminu Biura), Uchwała KRS Nr 69/2018, Uchwała KRS Nr 260/2Biuro KRS