Krajowa Rada Sądownictwa

Organizacja

Organizacja

2019-08-13

PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA

 • sędzia Paweł Styrna  - Przewodniczący
 • sędzia TK w st.spocz. Wiesław Johann - Wiceprzewodniczący
 • poseł na Sejm RP Arkadiusz Mularczyk - Wiceprzewodniczący
 • sędzia Marek Jaskulski - członek Rady
 • sędzia dr Maciej Mitera   - członek Rady
 • sędzia Joanna Kołodziej - Michałowicz  członek Rady

STAŁE KOMISJE KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA

 • do spraw odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów i asesorów sądowych
 • budżetowa
 • do spraw wizytacji i lustracji
 • do spraw etyki zawodowej sędziów i asesorów sądowych

KOMISJE PROBLEMOWE KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA

 • do spraw skarg, wniosków i petycji
 • do spraw kontaktów międzynarodowych
 • do spraw reformy wymiaru sprawiedliwości
 • do spraw nadzoru nad przetwarzaniem danych osobowych

Skład Komisji

2021-06-23